Find us on Facebook GlimpsGent

Glimps 2014 - 11/12/13 December

Glimps is an annual international showcase festival that takes place in Ghent, Belgium. Upcoming artists from all over Europe present themselves in intimate clubs, bars, or prestigious concert halls.

GLIMPS presents you “Tomorrow’s Music Now”: from rock to electro, and from pop to jazz.


Glimps is een internationaal muziekfestival dat elk jaar plaatsvindt in Gent. Opkomende artiesten uit heel Europa presenteren zich op 10 verschillende plekken in intieme clubs, cafés, of prestigieuze concertzalen.

GLIMPS presenteert “Tomorrow’s Music Now”: van rock tot electro, en van pop tot jazz.Bands WantedYour act at Glimps?

Present sufficient artistic relevance

The ambition to perform on a European scale.

The presence of a healthy structural framework that can help facilitate an international breakthrough.

News or new material between September 2014 and March 2015.

Jouw band op Glimps?

Bands of artiesten moeten garant staan voor interessante en kwalitatieve muziek.

Er moet een ambitie zijn om op Europees vlak actief te zijn.

Er moet sprake zijn van een gezonde structurele omkadering die een internationale doorbraak kan helpen mogelijk maken.

Er moet een actualiteit of nieuw materiaal zijn in de periode september 2014 – maart 2015.

Deadline

Belgian acts August 1st

International acts September 1st

all proposals can be send to eric@glimpsgent.be

Deadline

Belgische acts 1 augustus

Internationale acts 1 september

alle voorstellen sturen naar eric@glimpsgent.be